Hatbrott 2011
Brottsförebyggande rådet/Brå

Hatbrott 2011

17800

178 kr

Allt från kränkande klotter till mord - det är motivet som gör brottet till ett hatbrott!Redovisar uppgifter ur polisanmälningar med inslag av olika typer av hatbrott. Här finns även uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott från Nationella trygghetsundersökningen (NTU).Ger även information om hur stor andel av anmälningarna från föregående år som klarats upp, andelen vit makt-ideologiskt motiverade hatbrott samt om hatbrottens regionala fördelning
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Produktdetaljer: