Hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning; Ändring (LVFS 2008:12) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:9
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning; Ändring (LVFS 2008:12) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:9

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: