Hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning; Ändring (LVFS 2008:12) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:9
Socialstyrelsen/Läkemedelsverket

Hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning; Ändring (LVFS 2008:12) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:9

7000

70 kr

Produktdetaljer: