Hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning, ändrade föreskrifter
Läkemedelsverket

Hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning, ändrade föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2008:12
Tryckt upplaga: