Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp . Skr. 2015/16:192
Socialdepartementet

Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp . Skr. 2015/16:192

7600

76 kr (exkl. moms)

Att motverka människohandel, liksom exploatering och sexuella övergrepp, mot alla barn är en högt prioriterad fråga för regeringen, och därför har en handlingsplan med detta syfte tagits fram.Handlingsplanen till skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp är en fortsättning på föregående periods handlingsplan som sträckte sig mellan 2014–2015.Regeringen har under perioden 2014–2015 vidtagit flera åtgärder i syfte att förbättra skyddet för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. De mest centrala av dessa åtgärder beskrivs i skrivelsens andra kapitel. Det tredje kapitlet ger en nulägesbeskrivning för området medan det avslutande fjärde kapitlet innehåller de nya åtgärder regeringen avser vidta i syfte att förebygga brott, skydda och stödja barnen samt skapa förutsättningarna för att effektivt lagföra gärningsmän.