Handlingar på papper, föreskrifter och allmänna råd
  • arkivgallring
  • gallringsregler
  • pappershandlingar
  • RA-FS 2006:1

Handlingar på papper, föreskrifter och allmänna råd

5500

55 kr (exkl. moms)

Handlingar på papper, föreskrifter och allmänna råd

Handlingar på papper, föreskrifter och allmänna råd

Om boken

Upphäver RA-FS 1991:2.

Prenumerera på RA-FS