Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag
Skatteverket

Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag

27800

278 kr

I denna handledning utvecklas för första gången närmare vad som gäller för bolagsmäns solidariska ansvar.

Handledningen innehåller en redogörelse för de grundläggande bolagsrättsliga reglerna rörande handelsbolag samt vad som gäller i fråga om bolagsmännens personliga ansvarighet, såväl i allmänhet som mera specifikt i förhållande till staten som skatteborgenär. Vidare ges en översiktlig beskrivning av de beskattningsregler som gäller för handelsbolag. Slutligen lämnas en praxisredogörelse som innehåller de viktigaste avgörandena med anknytning till bolagsmännens solidariska ansvar.

Teckna stående order R56106
Produktdetaljer: