Handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, föreskrifter
Riksskatteverket

Handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, föreskrifter

1680

17 kr

Jfr prop. 1995/96:229.
Produktdetaljer: