.
Handläggning inom socialtjänstens familjerätt
  • Socialrätt

Handläggning inom socialtjänstens familjerätt

Tomas Törnqvist

Om faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad och yttranden

0
Handläggning inom socialtjänstens familjerätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Att handlägga frågor om faderskap, föräldraskap och adoption är en central uppgift för socialtjänstens familjerätt. Uppdraget innefattar även vårdnad, boende och umgänge och uppgifter som att handha informationssamtal, samarbetssamtal, avtal, vårdandsöverflyttningar och vårdnadsutredningar.

Det förekommer också att andra myndigheter ber socialtjänsten yttra sig, till exempel vid byte av barns efternamn.

Allt detta behandlas i Handläggning inom socialtjänstens familjerätt. Bokens syfte är att komplettera andra handböcker på området genom att redovisa fler förarbeten, lagar, föreskrifter, rättsfall och uttalanden av JO.

Målgruppen är arbetsledare inom familjerätten, socionomer, jurister och andra yrkesgrupper som samverkar med socialtjänsten i familjerättsliga frågor.