Handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, Föreskrifter
Riksskatteverket

Handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, Föreskrifter

1800

18 kr (exkl. moms)

Jfr SkU 1992/93:36.