Handelsrättens internationalisering
Wolters Kluwer

Handelsrättens internationalisering

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

CMI, FIATA, ICC, UNIDROIT, UNCITRAL, CISG Advisory Council, kommissionen för utarbetandet av Principles of European Contract Law (PECL), London Court of International Arbitration och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut - listan är lång. Genom sitt outtröttliga engagemang har Jan Ramberg kunnat följa - och leda - handelsrättens internationalisering inom transporträtten, kontraktsrätten och skiljedomspraxis under mer än 50 år. Delar av den ovärderliga skatt av artiklar i juridiska tidskrifter, böcker samt presentationer vid konferenser presenteras här i en e-boksvolym.Artikelsamlingen innehåller 72 artiklar, författade på svenska, engelska och tyska, och är uppdelad i tre delar;
  • A Kontraktsrätten
  • B Transporträtten
  • C Skiljedom
  • Digital utgåva: