Handelsmarginal för läkemedel
och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna, ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:3
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna, ändrade föreskrifter. TLVFS 2013:3

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändringar till TLVFS 2009:3.
Tryckt upplaga: