Handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3, TLVFS 2011:3), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:11
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3, TLVFS 2011:3), ändrade föreskrifter. TLVFS 2014:11

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2009:3
Tryckt upplaga: