Handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna, ändrade föreskrifter (TLVFS 2009:3). HSLF-FS 2017:30
Socialstyrelsen/Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna, ändrade föreskrifter (TLVFS 2009:3). HSLF-FS 2017:30

7000

70 kr

Ändring av TLVFS 2009:3.
Behöver du tillgång till samtliga nya författningar från myndigheten så finns även möjlighet att prenumerera kalenderårsvis på alla författningar, se Relaterade produkter. Wolters Kluwer säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: