Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter. Prop. 2017/18:208
Näringsdepartementet

Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter. Prop. 2017/18:208

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande EU-rättsakt.
Tryckt upplaga: