.
Handelsbolag och enkla bolag
  • Associationsrätt

Handelsbolag och enkla bolag

Torsten Sandström

En lärobok

Produkt-id: 6765557252262
ID: P000043220
Handelsbolag och enkla bolag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I detta verk presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000 handelsbolag (inklusive varianten kommanditbolag). Hur många enkla bolag som finns är okänt på grund av att samverkansformen inte kräver registrering. Men antalet är betydande – det enkla bolaget är nämligen en smidig form för organisering av samarbete, inte bara mellan privatpersoner
utan också mellan aktiebolag och andra juridiska personer. Bakom kontraktsrubriker som exv. aktieägaravtal, samarbetsavtal, joint venture eller konsortium döljer sig många gånger ett enkelt bolag.
Verket vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomutbildningar. Den praktiska linje som löper genom framställningen medför att verket även kan vara till nytta för den som avser att starta samverkan i handelsbolag, kommanditbolag eller enkelt bolag.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139023838.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000043220", "primary"=>"false", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047C1EC9", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "subtitle"=>"En lärobok", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1765", "id"=>"E5A9BE085CB4D949C12575DD002B0C0C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Torsten", "lastname"=>"Sandström"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139313151", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"9", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-06-24", "publicerat_timestamp"=>1624492800, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}