Handelsbolag och enkla bolag
Norstedts Juridik

Handelsbolag och enkla bolag

28300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

283 kr

Författare:
Torsten Sandström
I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000 handelsbolag (inklusive varianten kommanditbolag). Hur många enkla bolag som finns är okänt på grund av att samverkansformen inte kräver registrering. Men antalet är betydande – det enkla bolaget är nämligen en smidig form för organisering av samarbete, inte bara mellan privatpersoner utan också mellan aktiebolag och andra juridiska personer. Bakom kontraktsrubriker som exv. aktieägaravtal, samarbetsavtal, joint venture eller konsortium döljer sig många gånger ett enkelt bolag.Boken vänder sig främst till studenter vid landets jurist- ochekonomutbildningar. Den praktiska linje som löper genom framställningenmedför att boken även kan vara till nytta för den som avser attstarta samverkan i handelsbolag, kommanditbolag eller enkelt bolag.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 152
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913920757-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Torsten Sandström
I detta verk presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000 handelsbolag (inklusive varianten kommanditbolag). Hur många enkla bolag som finns är okänt på grund av att samverkansformen inte kräver registrering. Men antalet är betydande – det enkla bolaget är nämligen en smidig form för organisering av samarbete, inte bara mellan privatpersoner utan också mellan aktiebolag och andra juridiska personer. Bakom kontraktsrubriker som exv. aktieägaravtal, samarbetsavtal, joint venture eller konsortium döljer sig många gånger ett enkelt bolag.Boken vänder sig främst till studenter vid landets jurist- ochekonomutbildningar. Den praktiska linje som löper genom framställningenmedför att verket även kan vara till nytta för den som avser attstarta samverkan i handelsbolag, kommanditbolag eller enkelt bolag.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Associationsrätt
  • Publicerad: 2018-01-10
  • Version: 8
  • ISBN: 978-913920757-3