Handbok till skuldsaneringslagen
  • Straffrätt & Rättsväsen

Handbok till skuldsaneringslagen

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Version: 1
  • ISBN: 978-91-39-30148-6
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Boken är indelad i avdelningar där olika frågekomplex behandlas samlat. En sammanfattande översikt av lagen och dess tillämpning inleder. Dispositionen i övrigt kan sägas vara kronologisk på så sätt att frågor om ansökningen och dess innehåll följs av avsnitt om formella frågor, materiella frågor, skuldsaneringsbeslutets innehåll, omprövning och överklagande. Ett kortare avsnitt om vissa internationella frågor avslutar. Framställningen är avsiktligt koncentrerad för att göra den lättillgänglig. Samtidigt är den fullständig i det att de flesta frågor som vanligen ställs i skuldsaneringssammanhang behandlas.