Handbok i internationell pensionsbeskattning
Norstedts Juridik

Handbok i internationell pensionsbeskattning

36400

364 kr

Författare:
Roland Dahlman

Allt fler svenskar och invandrare flyttar och återflyttar till olika länder. Många kanske väljer pension redan i 50–60-årsåldern. Detta kan leda till att ett ökande antal människor väljer att tillbringa en stor del av livet utanför Sverige. Handbok i internationell pensionsbeskattning är en specialiserad sammanställning för utflyttande, återflyttare och emigranter koncentrerad på den svenska skattemässiga behandlingen av pensioner och liknande utbetalningar till utlandssvenskar samt personer som bytt medborgarskap och sådana som aldrig haft svenskt medborgarskap. Denna praktiskt inriktade bok, som behandlar intern svensk rätt, behandlar de internationella skatteavtalen inklusive förändringar, floran av olika pensionsförsäkringar, allmän pension, de privata och de statliga pensionerna, vad man skall tänka på inför en utflyttning, hur man flyttar ut, medborgarskapets betydelse (som många gånger påverkar beskattningen av pensioner), hur den ändrade bosättningen blir godtagen både av svensk och utländsk skattemyndighet och den skattemässiga behandlingen av svenska pensioner enligt skatteavtalen och enligt utländsk intern rätt i 27 olika utländska stater. Handboken innehåller även ett urval webbadresser och de viktigaste blanketterna tillsammans med Skatteverkets upplysningar. Handboken riktar sig till dem som överväger eller står inför en flyttning utomlands i samband med pensionering och vill veta hur pension beskattas i utlandet. Boken är också intressant för praktiker, såsom skatterådgivare, advokater, revisorer, fastighetsmäklare, finansinstitut och banker.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 158
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: 978-913901312-9