.
Handbok för nämndemän
  • Processrätt
  • Straffrätt

Handbok för nämndemän

Sofia Jungstedt, Malcolm Pettersson, Anna Uppfeldt

En praktisk vägledning

Planerad utgivning under juli 2024.
32900

329 kr (exkl. moms)

Handbok för nämndemän

Handbok för nämndemän

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Det finns få verksamheter som liknar domstolens varken till form eller ansvar. Varje dag genomförs hundratals förhandlingar, sammanträden och föredragningar i domstolarna. Uppgiften att tillsammans med juristdomaren granska, analysera och döma i ett enskilt mål eller ärende kan kännas utmanande. Ofta använder juristdomaren och andra professionella aktörer sig av begrepp som inte är självklara för den oinvigde. Denna bok ska ge dig en större förståelse för vad uppdraget som nämndeman innebär, vad som förväntas av dig och hur arbetet fungerar i en domstol. I boken ges

  • ordförklaringar
  • beskrivningar av domstolen
  • en beskrivning av nämndemannauppdragets krav och villkor
  • tips på uppträdande och hantering av typiska situationer i domstolen.

Boken är tänkt som en källa att stämma av med inför förhandlingar eller sammanträden och som ett stöd i uppdraget som nämndeman.