.
Handbok för ideella föreningar
  • Associationsrätt
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Handbok för ideella föreningar

Magnus Andersson, Yngve Karlsson
0
Handbok för ideella föreningar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Handbok för ideella föreningar är en övergripande och praktisk genomgång av ideella föreningars juridiska förutsättningar. Den är i första hand tänkt som en uppslagsbok och vägledning för dem som arbetar i eller med ideella föreningar och har därför en detaljerad innehållsförteckning och ett omfattande sakregister. Handboken ger bland annat svar på vanligt förekommande frågor:

• Hur bildas ideella föreningar och behöver de registreras?
• Vad bör stadgarna innehålla?
• Vilka uppgifter har styrelsen och vilket ansvar har ledamöterna?
• Hur fungerar det med skadestånd och betalningsansvar?
• Behövs revisorer och vilka uppgifter och ansvar har de?
• Hur planerar man ekonomin och hur ska den redovisas?
• Vad gäller i fråga om skatter och avgifter?
• Hur avvecklas och upphör en förening?
• Hur bör det gå till på föreningens möten?

Verket innehåller användbara dokumentmallar liksom hänvisningar till olika lagar och rättsfall som är av betydelse för ideella föreningar.

Denna andra upplaga har uppdaterats med hänsyn till det aktuella rättsläget.