Handbok för fastighetstaxering 2005 - Lantbruksenheter
Skatteverket

Handbok för fastighetstaxering 2005 - Lantbruksenheter

29300

293 kr

Redovisar och kommenterar de särskilda regler som gäller för lantbrukstaxering.

Produktdetaljer: