Handbok för ekonomiska föreningar
Wolters Kluwer

Handbok för ekonomiska föreningar

47100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

471 kr

Lagen om ekonomiska föreningar har genomgått en modernisering och ett antal nya bestämmelser har trätt ikraft. Denna handbok, som är den första i sitt slag, tydliggör och förklarar lagens olika bestämmelser ur ett praktiskt perspektiv.Handbok för ekonomiska föreningar ger bland annat svar på följande frågor:– Vad är en ekonomisk förening?– Hur bildas en ekonomisk förening?– Vad ska och kan stadgarna innehålla?– Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?– Vad händer på en föreningsstämma?– Vilket ansvar har styrelsen?– Vilka regler gäller för föreningens kapital?– Vad gäller beträffande revision?– Hur upplöser man en ekonomisk förening?Boken innehåller även praktiska mallar för vanligt förekommande dokument som exempelvis stadgar, protokoll och förlagsandelsbevis. Som bilaga finns också lagen om ekonomiska föreningar i sin helhet samt en förteckning över de ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2016.Handbok för ekonomiska föreningar riktar sig främst till personer som deltar i eller arbetar med ekonomiska föreningar, dvs. föreningarnas styrelse, ledning, revisorer och konsulter m.m. men är också användbar i utbildningar gällande ekonomiska föreningar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 276
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911386-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Lagen om ekonomiska föreningar har genomgått en modernisering och ett antal nya bestämmelser har trätt ikraft. Denna handbok, som är den första i sitt slag, tydliggör och förklarar lagens olika bestämmelser ur ett praktiskt perspektiv.Handbok för ekonomiska föreningar ger bland annat svar på följande frågor:– Vad är en ekonomisk förening?– Hur bildas en ekonomisk förening?– Vad ska och kan stadgarna innehålla?– Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?– Vad händer på en föreningsstämma?– Vilket ansvar har styrelsen?– Vilka regler gäller för föreningens kapital?– Vad gäller beträffande revision?– Hur upplöser man en ekonomisk förening?Boken innehåller även praktiska mallar för vanligt förekommande dokument som exempelvis stadgar, protokoll och förlagsandelsbevis. Som bilaga finns också lagen om ekonomiska föreningar i sin helhet samt en förteckning över de ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2016.Handbok för ekonomiska föreningar riktar sig främst till personer som deltar i eller arbetar med ekonomiska föreningar, dvs. föreningarnas styrelse, ledning, revisorer och konsulter m.m. men är också användbar i utbildningar gällande ekonomiska föreningar.
Målgrupp
Finansiella, Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Bank- och finansmarknadsrätt
  • Publicerad: 2016-09-09
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911386-7