Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem
Statens folkhälsoinstitut

Hälsokonsekvensbedömning av infrastruktur för mobiltelefonisystem

6000

60 kr (exkl. moms)

Denna rapport handlar om vad ny infrastruktur för mobiltelefonisystem (3G) får för konsekvenser på nationell och lokal nivå. Bland annat har man undersökt hur exponering för radiovågor från master och antenner förhåller sig till gällande referensvärde, dels i utgångsläget 2004 och dels för ett beräknat scenario 2010.

Rapporten visar hur man med en hälsokonsekvensbedämning kan öka kunskaperna om radiovågsexponering i en glest och en tätt bebyggd kommun, och vänder sig främst till utredare och planeringshandläggare vid centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner.