.
Hälso- och sjukvårdslagen
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslagen

Lars-Åke Johnsson, Anders Printz, Ebba Sverne Arvill

Med kommentarer

Planerad utgivning under februari 2024.
0
Hälso- och sjukvårdslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Hälso- och sjukvårdslagen ges nu ut i sin elfte upplaga.

Denna upplaga behandlar den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Sedan dess har vissa paragrafer ändrats på så sätt att landstingen bytt namn till regioner och andra paragrafer ändrats i en mängd andra avseenden, införts eller upphävts. Eftersom den nya lagen hänvisar till en rad bestämmelser i bland annat patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659) kommenteras även dessa bestämmelser.

Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Verket har dessutom sedan länge kommit till användning vid olika utbildningar inom området.