.
Hälso- och sjukvårdslagen
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslagen

Ebba Sverne Arvill, Anders Printz, Lars-Åke Johnsson

Med kommentarer

0
Hälso- och sjukvårdslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Hälso- och sjukvårdslagen är en av de centrala lagarna inom hälso- och sjukvården. Den reglerar bl.a. regionernas och kommunernas skyldighet att ge en god vård till befolkningen.

Hälso- och sjukvårdslagen ges nu ut i sin tolfte upplaga. Denna upplaga är den andra som behandlar den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Sedan den förra upplagan har vissa paragrafer ändrats bland annat när det gäller listning i primärvården och primärvårdens grunduppdrag. Eftersom lagen hänvisar till en rad bestämmelser i bland annat patientlagen (2014:821) och patientsäkerhetslagen (2010:659) kommenteras även dessa bestämmelser.

Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig främst till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Verket har dessutom sedan länge kommit till användning vid olika utbildningar inom området.