Hälso- och sjukvårdslagen
Wolters Kluwer

Hälso- och sjukvårdslagen

58600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

586 kr

Författare:
Lars-Åke Johnsson
Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga. I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag. Denna upplaga behandlar i stället den helt nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Eftersom den nya lagen gör hänvisningar till en rad bestämmelser i bland annat patientsäkerhetslagen och patientlagen, kommenteras även dessa bestämmelser. Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Sedan länge har boken dessutom kommit till användning vid olika utbildningar inom området.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 348
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911592-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lars-Åke Johnsson
Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga. I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag. Denna upplaga behandlar i stället den helt nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Eftersom den nya lagen gör hänvisningar till en rad bestämmelser i bland annat patientsäkerhetslagen och patientlagen, kommenteras även dessa bestämmelser. Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Sedan länge har boken dessutom kommit till användning vid olika utbildningar inom området.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Hälso- och sjukvårdsrätt
  • Publicerad: 2017-11-09
  • Version: 10
  • ISBN: 978-913911592-2