Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
Justitiedepartementet

Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

9300

93 kr (exkl. moms)

Arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas. En särskild utredare ska därför analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

    Utredaren ska bland annat analysera och lämna förslag på
  • vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för
  • hur verksamheten ska vara utformad för att kunna utföras i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst i krig
  • hur myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och andra aktörer som bedöms ha eller bör ha uppgifter inom det psykologiska försvaret
  • myndighetens resursbehov
  • ledningsform för myndigheten
  • finansiering av myndigheten
  • nödvändiga författningar och författningsändringar.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2019.
Tryckt upplaga: