Hälsan i siffror
Statistiska centralbyrån/SCB

Hälsan i siffror

7200

72 kr (exkl. moms)

Ger uppgifter om hälsotillståndet och de vanligaste sjukdomarna i befolkningen. Belyser också hälso- och sjukvårdens resurser, utnyttjande och kostnader m.m.