.
Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden
 • Bank- och finansmarknadsrätt

Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden

Magnus Schmauch
0
Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Under de senaste åren har ett stort antal hållbarhetsrelaterade regelverk införts på finansmarknaden. Lagstiftningen har stor betydelse för företag och investerare. I verket diskuteras hållbarhetsriskernas betydelse i investeringar, hållbarhetsriskhantering i finansiella företag, hållbarhetsrelaterade upplysningar och grönmålning ur ett regulatoriskt perspektiv.

Centrala regelverk inom området behandlas, såsom:

 • Klimatlagarna i EU och Sverige
 • Taxonomiförordningen
 • Hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)
 • Hållbarhetsrapporter (NFRD/CSRD)
 • Hållbara obligationer (EuGBS)
 • Tillbörlig aktsamhet i värdekedjan (CS3D)
 • ESG-betyg
 • Index och referensvärden (PAB/CTB)

Ett särskilt avsnitt ägnas åt de nya kraven på integrering av hållbarhetsriskhantering i finansiella företag när det gäller bland annat organisationsstruktur, kunskaper hos anställda, investeringsprocesser, hanteringen av intressekonflikter och lämplighetsbedömningar.

Verket vänder sig till alla som kommer i kontakt med finansmarknaden och arbetar med investeringsfrågor och riskhantering, som exempelvis risk- och compliance-ansvariga inom finansbranschen, rådgivare och advokater.