.
Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden

Magnus Schmauch

Upplysningskrav och taxonomi

Planerad utgivning under november 2023.
64000

640 kr (exkl. moms)

Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden

Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Under de senaste åren har ett stort antal hållbarhetsrelaterade regelverk införts på finansmarknaden. Lagstiftningen har stor betydelse för företag och investerare. I boken diskuteras hållbarhetsriskernas betydelse i investeringar, hållbarhetsriskhantering i finansiella företag, hållbarhetsrelaterade upplysningar och grönmålning ur ett regulatoriskt perspektiv.

Centrala regelverk inom området behandlas, såsom:

  • Klimatlagarna i EU och Sverige
  • Taxonomiförordningen
  • Hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)
  • Hållbarhetsrapporter (NFRD/CSRD)
  • Hållbara obligationer (EuGBS)
  • Tillbörlig aktsamhet i värdekedjan (CS3D)
  • ESG-betyg
  • Index och referensvärden (PAB/CTB)

Ett särskilt avsnitt ägnas åt de nya kraven på integrering av hållbarhetsriskhantering i finansiella företag när det gäller bland annat organisationsstruktur, kunskaper hos anställda, investeringsprocesser, hanteringen av intressekonflikter och lämplighetsbedömningar.

Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med finansmarknaden och arbetar med investeringsfrågor och riskhantering, som exempelvis risk- och compliance-ansvariga inom finansbranschen, rådgivare och advokater.