.
Spelregler för hållbar affärsverksamhet
  • Förmögenhetsrätt

Spelregler för hållbar affärsverksamhet

David Frydlinger

Lagar, kontrakt och moral

Planerad utgivning under oktober 2023.
0
Spelregler för hållbar affärsverksamhet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Förutsättningarna för att bedriva affärsverksamhet håller på att förändras i grunden. Inom ramen för EU:s gröna giv har omfattande regelverk antagits under senare år, såsom EU-taxonomin, förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR) och det uppdaterade direktivet om företags hållbarhetsredovisningar (CSRD). Ett antal processer för att anta ytterligare lagstiftning pågår. En ny spelplan med nya spelregler håller på att skapas.

De nya spelreglerna behövs eftersom världen befinner sig i ett ohållbart tillstånd, både miljömässigt och socialt. Det är nämligen inte nyttjande av fossila bränslen, överförbrukning av naturens resurser eller exploatering av arbetskraft som är problemets rot, utan de juridiska, kontraktuella och moraliska regler som möjliggör och ibland rentav premierar sådana beteenden. Att ställa om till hållbar affärsverksamhet innebär därför att på avgörande punkter förändra dessa spelregler.

I verket tar författaren ett helhetsgrepp om det framväxande ämnet hållbarhetsjuridik. Utifrån perspektivet att hållbarhet är en i grunden moralisk fråga redogörs för de mest relevanta regelverken på området och för hur företag måste rapportera om hur deras verksamheter möter den idealbild för hållbar affärsverksamhet som har satts upp i EU-lagstiftningen. Även viktiga hållbarhetsrelaterade ämnen som finansiering, kontrakt och värdekedjor behandlas.

Verket riktar sig till en bred publik av yrkesutövare, som exempelvis bolagsjurister, advokater, företagsledande personer, hållbarhetschefer, konsulter och revisorer. Den är relevant för alla som vill förstå hur företag ska kunna omvandla sina affärsverksamheter till hållbara verksamheter.