.
Spelregler för hållbar affärsverksamhet
  • Förmögenhetsrätt

Spelregler för hållbar affärsverksamhet

David Frydlinger

Lagar, kontrakt och moral

0
Spelregler för hållbar affärsverksamhet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Förutsättningarna för att bedriva affärsverksamhet håller på att förändras i grunden. Inom ramen för EU:s gröna giv har omfattande regelverk antagits under senare år, såsom EU-taxonomin, förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR) och det uppdaterade direktivet om företags hållbarhetsredovisningar (CSRD). Ett antal processer för att anta ytterligare lagstiftning pågår. En ny spelplan håller på att skapas.

Den nya spelplanen behövs eftersom världen befinner sig i ett ohållbart tillstånd. Flertalet av de planetära gränserna har redan överskridits och den ekonomiska och sociala ojämlikheten har nått nivåer som destabiliserar samhället och motverkar förändringar för allas bästa. Att vi hamnat i detta tillstånd beror till stor del på de juridiska, kontraktuella och moraliska regler och principer för att bedriva affärsverksamhet som hittills har rått på marknaden. Det är inte nyttjandet av fossila bränslen, överförbrukning av naturens resurser eller exploatering av arbetskraft som är problemets rot, utan de spelregler som möjliggör och ibland till och med premierar sådana beteenden. Att ställa om till hållbar affärsverksamhet innebär därför att på
avgörande punkter förändra dessa spelregler.

I verket tar författaren ett helhetsgrepp om det framväxande ämnet hållbarhetsjuridik.
Utifrån perspektivet att hållbarhet är en i grunden moralisk fråga redogörs för de mest relevanta regelverken på området och för hur företag måste rapportera om hur deras verksamheter möter den idealbild för hållbar affärsverksamhet som har satts upp i EU-lagstiftningen. Även viktiga hållbarhetsrelaterade ämnen som finansiering, kontrakt och värdekedjor behandlas.

Verket riktar sig till en bred publik av yrkesutövare, som exempelvis bolagsjurister, advokater, företagsledande personer, hållbarhetschefer, konsulter och revisorer. Den är relevant för alla som vill förstå bättre hur företag kan och bör omvandla sina affärsverksamheter till hållbara verksamheter.