Gymnasieutredningen, tilläggsdirektiv.
Utbildningsdepartementet

Gymnasieutredningen, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: