Gymnasieskolans regelbok - stående order

Gymnasieskolans regelbok - stående order

45700
Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2003
  • Version: 1
  • ISBN: R70501
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om boken

En praktisk liten författningssamling med tumgrepp som innehåller de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan och komvux; skollag, läroplan, gymnasieförordning, komvuxförordning, programmål och kursplaner. Dessutom några andra författningar av allmänt intresse för dessa skolformer.
En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post).