.
Gymnasieskolans regelbok 2023/24

Gymnasieskolans regelbok 2023/24

Mikael Hellstadius

Bestämmelser om gymnasieskolan

48100

481 kr (exkl. moms)

Gymnasieskolans regelbok 2023/24

Gymnasieskolans regelbok 2023/24

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade. Här återges de delar av skollagen som berör gymnasieskolan, gymnasieförordningen, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. Boken innehåller även ett urval av andra förordningar och myndighetsföreskrifter som är relevanta för gymnasieskolan. I slutet av boken finns även ett sakregister.

Årets upplaga innehåller den lydelse av bestämmelserna som gäller från och med 1 augusti 2023. Nyheter i årets upplaga är bl.a. ändringar avseende trygghet och studiero, krav på elevhälsan samt ändrad benämning på gymnasiesärskolan.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.