Gymnasieskolans regelbok 2018/19
Norstedts Juridik

Gymnasieskolans regelbok 2018/19

Bestämmelser om gymnasieskolan

44300

443 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars Werner
I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet av boken finns även ett sakregister.

Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2018/2019. Årets ändringar innebär bl.a. att de nationella provens betydelse vid betygssättningen stärks, att politiska partiers medverkan i utbildningen regleras och att lämplighetsprövningen av fristående huvudmän kompletteras. När nya bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken, t.ex. när det gäller introduktionsprogrammen.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbild­ningen och fortbildningen.
Vid beställning av 10 ex eller däröver 399 kr.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 516
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913911628-8