Gymnasieskolans regelbok 2017/18
Norstedts Juridik

Gymnasieskolans regelbok 2017/18

42900

429 kr

Författare:
Lars Werner
I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelsernaför gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet av boken finns även ett sakregister.Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2017/2018. Årets ändringar innebär bl.a. att det i läroplanen har lagts till skrivningar om digital kompetens. När nya bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken.Under valda paragrafer finns värdefulla hänvisningar till andra lagar och förordningar. Allt i urval och sammanställt av Lars Werner, Sveriges ledande skoljurist med mångårig erfarenhet av skolområdet.Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever
Vid beställning av 10 ex eller däröver 386 kr
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 494
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911568-7