GRUT-projektet i Visby
Brottsförebyggande rådet/BRÅ

GRUT-projektet i Visby

18900

189 kr (exkl. moms)

Författare:
Ahlberg , J.

GRUT-projektet är ett behandlingsprojekt för drogmissbrukande Gotlandsungdomar. I denna rapport redovisas en utvärdering av projektet.

Produktdetaljer: