Grundskoleutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Grundskoleutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av utredningsuppdraget och förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: