Grundskoleutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Grundskoleutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Ändring av utredningsuppdraget: Utredaren ska utreda de delar som gäller införandet av en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder.
Produktdetaljer: