Grundskoleutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Grundskoleutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget och förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: