Grundskoleutredning
Utbildningsdepartementet

Grundskoleutredning

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder lämpligast skulle kunna införas. Det är angeläget att en reform kan genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Utredaren ska överväga behovet av övergångsregler m.m.