Grundskolans regelbok 2018/19
Norstedts Juridik

Grundskolans regelbok 2018/19

Bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem

35000

350 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars Werner
I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade – även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordningen som berör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2018/2019 och de senaste ändringarna i läroplanen. Ändringarna innebär bl.a. att förskoleklassen har blivit obligatorisk. När bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken eller hänvisningar till denna.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.
Vid beställning av 10 ex eller däröver 315 kr.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 297
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913911627-1