.
Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt
  • Offentlig rätt
  • Processrätt
  • Internationell rätt och folkrätt

Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt

Ulf Maunsbach, Gunnar Bramstång, Patrik Lindskoug
Produkt-id: 7132081324198
ID: S-EAB38B6D62DEA5578525812A00428A
Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Vi lever i en tid när gränsöverskridande rättsförhållanden blir en allt mer naturlig del av vår vardag. Med det ökade antalet internationella rättsförhållanden ökar också antalet potentiella tvister som har anknytning till mer än ett land. Makar med olika medborgarskap kanske kommer att vilja skiljas och den köpta produkten från det andra landet kanske var felaktig. När tvister av den här typen ska hanteras uppkommer särskilda problem. Vilka domstolar är behöriga att pröva tvister som anknyter till flera länder, och vilket lands lag ska domstolen tillämpa när målet prövas? Dessa och liknande frågor behandlas inom den internationella privat- och processrätten, som här presenteras på ett grundläggande och åskådligt sätt.

Verket är i första hand tänkt att användas i undervisning, som en introduktion till ämnet, men den lämpar sig väl för alla som vill bekanta sig med den internationella privat- och processrättens problem och få en grundläggande förståelse för hur de ska ska lösas.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139018766.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-EAB38B6D62DEA5578525812A00428A", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-EAB38B6D62DEA5578525812A00428AC4", "verkid"=>"EAB38B6D62DEA5578525812A00428A601", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Processrätt"], "subjects"=>["Internationell rätt och folkrätt", "Processrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0467", "id"=>"21C1081F0142F0CAC1257DB1004BF79F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Maunsbach"}, {"contact_id"=>"2014", "id"=>"CT000002014", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Gunnar", "lastname"=>"Bramstång"}, {"contact_id"=>"1021", "id"=>"77D88848E1C4E08CC12579F100453157", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Patrik", "lastname"=>"Lindskoug"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139315643", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-12-13", "publicerat_timestamp"=>1639353600, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}