.
Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt
  • Straffrätt

Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt

Ulf Maunsbach, Gunnar Bramstång, Patrik Lindskoug
Produkt-id: 7132081258662
ID: EAB38B6D62DEA5578525812A00428AC4

419 kr (exkl. moms)

Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt

Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vi lever i en tid när gränsöverskridande rättsförhållanden blir en allt mer naturlig del av vår vardag. Med det ökade antalet internationella rättsförhållanden ökar också antalet potentiella tvister som har anknytning till mer än ett land. Makar med olika medborgarskap kanske kommer att vilja skiljas och den köpta produkten från det andra landet kanske var felaktig. När tvister av den här typen ska hanteras uppkommer särskilda problem. Vilka domstolar är behöriga att pröva tvister som anknyter till flera länder, och vilket lands lag ska domstolen tillämpa när målet prövas? Dessa och liknande frågor behandlas inom den internationella privat- och processrätten, som här presenteras på ett grundläggande och åskådligt sätt.

Boken är i första hand tänkt att användas i undervisning, som en introduktion till ämnet, men den lämpar sig väl för alla som vill bekanta sig med den internationella privat- och processrättens problem och få en grundläggande förståelse för hur de ska ska lösas.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139018766.png", "type"=>"print", "product_id"=>"EAB38B6D62DEA5578525812A00428AC4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"EAB38B6D62DEA5578525812A00428AC4", "verkid"=>"EAB38B6D62DEA5578525812A00428A601", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "subjects"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2024-05-31", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0467", "id"=>"21C1081F0142F0CAC1257DB1004BF79F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Maunsbach"}, {"contact_id"=>"2014", "id"=>"CT000002014", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Gunnar", "lastname"=>"Bramstång"}, {"contact_id"=>"1021", "id"=>"77D88848E1C4E08CC12579F100453157", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Patrik", "lastname"=>"Lindskoug"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"321", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"294", "size"=>"298", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-01-10", "publicerat_timestamp"=>1641772800, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}