.
Rättslig ram för socialtjänstens handläggning
  • Socialrätt

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning

Beatrice Nordebrink

Praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder

0
Rättslig ram för socialtjänstens handläggning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Reglerna som inramar socialt utredningsarbete är omfattande och består av såväl lagar som föreskrifter. Den här boken hjälper dig att förstå hur reglerna kopplas till socialtjänstens arbete och hur de förhåller sig till varandra.

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning förklarar det rättsliga sammanhanget som omger socialtjänstens myndighetsutövning genom att ta upp relevanta regler, hänvisa till avgöranden och illustrera med fiktiva exempel. Boken tar sin utgångspunkt i socialtjänstens arbete och har som syfte att ge en praktisk vägledning till juridiska frågor och svårigheter som socialtjänsten ofta står inför. Fokus ligger därför på sådant som är svårt att förhålla sig till inom socialtjänsten.

Exempel och rättsavgöranden är speciellt användbara inom äldre- och funktionshinderområdet, men boken är tillämplig för hela socialtjänstens handläggning för att förstå den rättsliga ramen.

Boken riktar sig till dig som studerar till socionom och till dig som arbetar med socialt utredningsarbete. Med hjälp av Rättslig ram för socialtjänstens handläggning kan du förstå det juridiska sammanhanget och därmed göra ett bättre, effektivare och mer rättssäkert arbete.