.
Grundlagarna
 • Offentlig rätt
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt

Grundlagarna

RF, SO, RO

0
Grundlagarna
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 3A
 • Utgiven: 2019
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Statsrätt
 • Författare: Erik Holmberg, Nils Stjernquist, Magnus Isberg, Marianne Eliason, Göran Regner

Om boken

Denna tredje upplaga av Grundlagarna kommenterar regeringsformen, successionsordningen och riksdagsordningen. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen berörs inte utan kommer att kommenteras i en egen utgåva.