Grundlagarna
  • Offentlig förvaltning

Grundlagarna

RF, SO, RO

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2019
  • Version: 3A
  • ISBN: 9789139307679
  • Ämnen: Offentlig förvaltning

Om boken

Denna tredje upplaga av Grundlagarna kommenterar regeringsformen, successionsordningen och riksdagsordningen. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen berörs inte utan kommer att kommenteras i en egen utgåva.