Grundlagarna
Norstedts Juridik

Grundlagarna

161500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,615 kr

Denna tredje upplaga av Grundlagarna kommenterar regeringsformen, successionsordningen och riksdagsordningen. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen berörs inte utan kommer att kommenteras i en egen utgåva.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Omfång: 964
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913911159-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Denna tredje upplaga av Grundlagarna kommenterar regeringsformen, successionsordningen och riksdagsordningen. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen berörs inte utan kommer att kommenteras i en egen utgåva.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2016-05-13
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913911159-7