Grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av hyreshusenheter, rekommendationer
Riksskatteverket

Grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av hyreshusenheter, rekommendationer

3440

34 kr

Gäller allmän fastighetstaxering år 2000 och särskild fastighetstaxering år 2001-2005

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: