.
Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. SOU 2018:6
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. SOU 2018:6

Betänkande från Utredningen om vissa allvarligare immaterialrättsintrång

18000

180 kr (exkl. moms)

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. SOU 2018:6

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. SOU 2018:6

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 143
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824753-2
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår att grovt brott, med särskild straffskala, införs för upphovsrättsintrång och varumärkesintrång.

Den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott ska man kunna dömas för grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Bland annat ska:
 • rättighetshavarens skada,
 • gärningsmannens vinning och
 • omständigheter av särskilt farlig art beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt.

Utredaren föreslår även att åtalsreglerna ändras så att åklagaren får väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän synpunkt. Slutligen föreslår utredaren att all slags egendom – inte bara föremål – ska kunna tas i beslag, till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. Det här innebär att den fortsatta brottsligheten under utredningstiden försvåras.

Särskild utredare: Dag Mattsson

Köp ett eget exemplar av utredningen och ta del av förslagen i sin helhet!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!