.
Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8

Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8

Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017

26200

262 kr (exkl. moms)

Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8

Grov kvinnofridskränkning. Brå rapport 2019:8

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner.

Under de första åren efter brottets tillkomst ökade antalet anmälda brott, antalet personuppklarade brott och antalet lagföringar rörande grov kvinnofridskränkning. De senaste tio åren har utvecklingen vänt och samtliga led i rättskedjan präglas av en minskning. Brå har haft i uppdrag av regeringen att studera utvecklingen för grov kvinnofridskränkning och analysera orsakerna till minskningen av anmälda, personuppklarade och lagförda brott. Resultaten visar att det är flera, samverkande faktorer rörande tillämpningen inom rättsväsendet som ligger bakom minskningen och att det har skett en överflyttning till andra brott, framför allt misshandel.

Författare: Lisa Westfelt, Nina Törnqvist, Lou Huuva, Alexandra Skarp.

Köp rapporten och ta del av hela analysen!